De Ondergang van het Avondland van Oswald Spengler

Vallen er op basis van een grondige analyse van acht grote culturen uit het verleden, voorspellingen te doen over de toekomst van onze westerse beschaving?

Oswald Spengler meende in zijn meesterwerk De ondergang van het Avondland van wel. Deze klassieker uit het interbellum, voor het eerst in het Nederlands vertaald, lijkt honderd jaar na verschijning relevanter dan ooit. De wereld om ons heen staat op een kantelpunt. Zaken die decennialang vanzelfsprekend waren, staan nu ter discussie. Is het heden te duiden als een tijd van cultureel verval? Of juist niet?

Filosoof Ad Verbrugge en historicus Chris van der Heijden debatteren over de betekenis Spengler’s analyse; en dus ook over ons huidige tijdsgewricht.

Gespreksleider: Daan Roovers

Georganiseerd door Boekhandel Donner