De Beste Stuurlui serveren weer prikkelende gespreksstof voor bij de vrijdagavondborrel.